• Gabay Sa Buhay Para Sa Kabataang Pilipino
 • ₱200.00
 • by:  Nelson L. de Guzman, Jr.

  • Softbound (₱200.00)
   Printed Edition
       
  • Publisher: Central Book Supply, Inc.
  • ISBN: 978-971-011-037-7
  • No. of Pages: 66
  • Size: 6"x9"
  • Edition: 2009 Edition
  • Description:

   Ang aklat na ito ay may layuning makabuo ng bagong henerasyon ng mga Pilipinong may tunay na pagmamahal sa Diyos, Kapwa at Bayan sa pamamagitan ng paggabay sa mga kabataan ng ating bansa.


  • Gabay Sa Buhay Para Sa Kabataang Pilipino
  • by:  Nelson L. de Guzman, Jr.
  • Publisher: Central Book Supply, Inc.
  • ISBN: 978-971-011-037-7
  • No. of Pages: 66
  • Size: 6"x9"
  • Edition: 2009 Edition

  •   

  Description:

  Ang aklat na ito ay may layuning makabuo ng bagong henerasyon ng mga Pilipinong may tunay na pagmamahal sa Diyos, Kapwa at Bayan sa pamamagitan ng paggabay sa mga kabataan ng ating bansa.