• Alab ng Puso
 • Domingo G. Landicho

  • Softbound (₱750.00)
       
  • Publisher: Central Book Supply, Inc.
  • ISBN: 978-971-011-484-9
  • No. of Pages: 270
  • Size: 6 x 9
  • Edition: 2012 Edition
  Description:

  Umiinog ang kabuuan ng nobela sa buhay ng isang bagong pamilyang Pilipino, ang makatang si Diego, ang kanyang kabiyak na si Eleanor at ang dalawa nilang anak na sina Mark at Dinnah. Nasangkot si Diego sa kilusang progresibo, halos nawaglit ang pamilya. Si Eleanor, sa paghahanap ng kalinga ay naging bahagi ng mga gawaing pangkultura at dito’y nakatagpo ang isang dayo, si John, nagkagaanan ng loob.

  Panahon noon ng batas ng Militar.
  Nagkaroon ng pagkakataong dumalo si Diego sa isang pandaigdigang pulong ng mga manunulat sa Sosyalistang Alemanya at doon ay nakilala niya si Angelika, isang Aleman na matataas sa pagsasalita ng Pilipino na napatokang kawaksi ni Diego sa komperensiya. Naging malapit din ang loob sa isa’t isa nina Diego at ng Alemang tagasalin.

  Noon, nakapunta si Eleanor sa London, sa tulong ni John, na ganap nang naakit kay Eleanor, nanliligaw at nag-alok magpakasal sa Pilipina, pagkatapos ng diborsiyo nito sa sariling asawa.

  Natuklasan ni Diego na napakalahaga sa kanyang buhay ni Eleanor at ng kanilang dalawang anak. Ipinaglaban ni Diego ang kanyang pag-ibig sa asawa.

  Maglulundo ang kasaysayan ng nobela sa pagtatagumpay ng sinumpaang pag-ibig nina Diego at Eleanor at muling pagkabuo ng isang pamilyang dumaan sa pagsubok sa isang mapaghamong panahon sa buhay ng lahi


  • Alab ng Puso
  • by:  Domingo G. Landicho
   • ISBN
    978-971-011-484-9
   •     
   • Page length
    270 pages
   •     
   • Dimension
    6 x 9 inches
   •     
   • Edition
    2012 Edition
   •     

  •  
  •   

  Description:


  Umiinog ang kabuuan ng nobela sa buhay ng isang bagong pamilyang Pilipino, ang makatang si Diego, ang kanyang kabiyak na si Eleanor at ang dalawa nilang anak na sina Mark at Dinnah. Nasangkot si Diego sa kilusang progresibo, halos nawaglit ang pamilya. Si Eleanor, sa paghahanap ng kalinga ay naging bahagi ng mga gawaing pangkultura at dito’y nakatagpo ang isang dayo, si John, nagkagaanan ng loob.

  Panahon noon ng batas ng Militar.
  Nagkaroon ng pagkakataong dumalo si Diego sa isang pandaigdigang pulong ng mga manunulat sa Sosyalistang Alemanya at doon ay nakilala niya si Angelika, isang Aleman na matataas sa pagsasalita ng Pilipino na napatokang kawaksi ni Diego sa komperensiya. Naging malapit din ang loob sa isa’t isa nina Diego at ng Alemang tagasalin.

  Noon, nakapunta si Eleanor sa London, sa tulong ni John, na ganap nang naakit kay Eleanor, nanliligaw at nag-alok magpakasal sa Pilipina, pagkatapos ng diborsiyo nito sa sariling asawa.

  Natuklasan ni Diego na napakalahaga sa kanyang buhay ni Eleanor at ng kanilang dalawang anak. Ipinaglaban ni Diego ang kanyang pag-ibig sa asawa.

  Maglulundo ang kasaysayan ng nobela sa pagtatagumpay ng sinumpaang pag-ibig nina Diego at Eleanor at muling pagkabuo ng isang pamilyang dumaan sa pagsubok sa isang mapaghamong panahon sa buhay ng lahi