• 100 Tinig sa Iisang Himig
 • Lhai R. Taylan

  • Softbound (₱680.00)
   Printed Edition
       
   or 3 payments of ₱226 with
  • Publisher: Central Book Supply, Inc.
  • ISBN: 978-971-011-493-0
  • No. of Pages: 256
  • Size: 6 x 9
  • Edition: 2012 Edition
  • Description:

   Pumasok sila sa panahon ng pagdiriwang ng Sentenaryo ng Pamantasang De La Salle. Tinawag silang Batch 111, Centennial Batch, Centennial Babies, at Centennial Froshies. Ngunit anuman ang maging tawag sa kanila, iisa lang ang malinaw, espesyal at mahalaga sila bilang mga bagong Lasalyano. Espesyal sila sapagkat kasama silang maitatala sa kasaysayan ng Pamantasang De La Salle. Mahalaga sila sapagkat sa kanila magsisimula ang isang panibagong legasiya para sa susunod na isandaang taon ng Pamantasang De La Salle. Dahil mahalaga sila, kailangang marinig ang kanilang tinig hindi lamang ng kasalukuyang henerasyon kundi ng mga darating pa. Sa muling pagsapit ng susunod na isandaang taon ng Pamantasang De La Salle, ang kanilang tinig ang magsisilbing tagapagpagunita kung ano at sino ang Lasalyano sa nakalipas na daantaon. Pakinggan natin ang kanilang samu’t saring kuwento kung bakit sila nag-aral sa Pamantasang De La Salle. Alamin natin kung ano ang saloobin nila bilang mga Centennial Froshie. Dinggin natin ang kanilang mga pahayag kung anoanong Lasallian values na ang nalinang sa kanila mula nang yumapak sila sa Pamantasang De La Salle at kung ano ang makakaya nilang gawin bilang Lasalyano para maisulong ang Lasallian values na kanilang taglay. Halina’t pakinggan natin ang 100 tinig ng mga bagong Lasalyanong sumisimbolo sa 100 taon nang matagumpay na pananatili ng Pamantasang De La Salle sa Pilipinas. Pakinggan natin ang kanilang tinig sa iisang himig! Samasama, sabay-sabay na nagbubunyi at sumisigaw: ANIMO LA SALLE!


  • 100 Tinig sa Iisang Himig
  • by:  Lhai R. Taylan
   • or 3 payments of ₱226 with     
   • ISBN
    978-971-011-493-0
   •     
   • Page length
    256 pages
   •     
   • Dimension
    6 x 9 inches
   •     
   • Edition
    2012 Edition
   •     

  •  
  •   

  Description:


  Pumasok sila sa panahon ng pagdiriwang ng Sentenaryo ng Pamantasang De La Salle. Tinawag silang Batch 111, Centennial Batch, Centennial Babies, at Centennial Froshies. Ngunit anuman ang maging tawag sa kanila, iisa lang ang malinaw, espesyal at mahalaga sila bilang mga bagong Lasalyano. Espesyal sila sapagkat kasama silang maitatala sa kasaysayan ng Pamantasang De La Salle. Mahalaga sila sapagkat sa kanila magsisimula ang isang panibagong legasiya para sa susunod na isandaang taon ng Pamantasang De La Salle. Dahil mahalaga sila, kailangang marinig ang kanilang tinig hindi lamang ng kasalukuyang henerasyon kundi ng mga darating pa. Sa muling pagsapit ng susunod na isandaang taon ng Pamantasang De La Salle, ang kanilang tinig ang magsisilbing tagapagpagunita kung ano at sino ang Lasalyano sa nakalipas na daantaon. Pakinggan natin ang kanilang samu’t saring kuwento kung bakit sila nag-aral sa Pamantasang De La Salle. Alamin natin kung ano ang saloobin nila bilang mga Centennial Froshie. Dinggin natin ang kanilang mga pahayag kung anoanong Lasallian values na ang nalinang sa kanila mula nang yumapak sila sa Pamantasang De La Salle at kung ano ang makakaya nilang gawin bilang Lasalyano para maisulong ang Lasallian values na kanilang taglay. Halina’t pakinggan natin ang 100 tinig ng mga bagong Lasalyanong sumisimbolo sa 100 taon nang matagumpay na pananatili ng Pamantasang De La Salle sa Pilipinas. Pakinggan natin ang kanilang tinig sa iisang himig! Samasama, sabay-sabay na nagbubunyi at sumisigaw: ANIMO LA SALLE!