• 100 Salin
 • Rakki Sison-Buban

  • Softbound (₱590.00)
       
  • Publisher: Central Book Supply, Inc.
  • ISBN: 978-971-011-490-0
  • No. of Pages: 199
  • Size: 6 x 9
  • Edition: 2012 Edition
  Description:

  Matutunghayan sa unang bahagi ng katipunan ang salin ng ilang piling artikulo mula sa koleksiyong La Salliana, habang ang ikalawang bahagi naman ay ilang piling artikulong isinalin mula sa Search Your Self 365 Meditations for the Mind, Body and Soul ni Scott M. Gallagher (2000), at ang ikatlo at huling bahagi naman ay mga akdang isinalin ng iba’t ibang miyembro ng ating pamantasan. Ang mga artikulong salin na pinili ay nagmula sa hanay ng mga mag-aaral, fakulti, alumni, administrador at mga kaibigang minsang naging bahagi ng ating pamantasan. Pinili ang mga akda na may katangiang klasiko (maikling kuwento tula, sanaysay, sipi ng dula, at iba pa) at yutilitaryan (mga artikulong pangmeditasyon, tips, panalangin, at iba pa). May mga halimbawa ng saling sinikap na maging matapat sa tono ng orihinal, at may mga halimbawa ng saling maituturing na adaptasyon; may mga halimbawa ng salin sa bernakular at may mga nasa ngangayuning interpretasyon. Ano pa man ang anyo at pagpapakahulugan, maituturing pa rin ang mga ambag na artikulo bilang personal na ambag ng mga kontribyutor batay sa kani-kanilang karanasan sa pagbasa, pagpapakahulugan, at pagsasalin.


  • 100 Salin
  • by:  Rakki Sison-Buban
   • ISBN
    978-971-011-490-0
   •     
   • Page length
    199 pages
   •     
   • Dimension
    6 x 9 inches
   •     
   • Edition
    2012 Edition
   •     

  •  
  •   

  Description:


  Matutunghayan sa unang bahagi ng katipunan ang salin ng ilang piling artikulo mula sa koleksiyong La Salliana, habang ang ikalawang bahagi naman ay ilang piling artikulong isinalin mula sa Search Your Self 365 Meditations for the Mind, Body and Soul ni Scott M. Gallagher (2000), at ang ikatlo at huling bahagi naman ay mga akdang isinalin ng iba’t ibang miyembro ng ating pamantasan. Ang mga artikulong salin na pinili ay nagmula sa hanay ng mga mag-aaral, fakulti, alumni, administrador at mga kaibigang minsang naging bahagi ng ating pamantasan. Pinili ang mga akda na may katangiang klasiko (maikling kuwento tula, sanaysay, sipi ng dula, at iba pa) at yutilitaryan (mga artikulong pangmeditasyon, tips, panalangin, at iba pa). May mga halimbawa ng saling sinikap na maging matapat sa tono ng orihinal, at may mga halimbawa ng saling maituturing na adaptasyon; may mga halimbawa ng salin sa bernakular at may mga nasa ngangayuning interpretasyon. Ano pa man ang anyo at pagpapakahulugan, maituturing pa rin ang mga ambag na artikulo bilang personal na ambag ng mga kontribyutor batay sa kani-kanilang karanasan sa pagbasa, pagpapakahulugan, at pagsasalin.