• Rehas is Real
 • ₱300.00
 • by:  Pat Alon

  • Softbound (₱300.00)
   Printed Edition
       
  • Publisher: Central Book Supply, Inc.
  • ISBN: 978-621-02-1387-4
  • No. of Pages: 156
  • Size: 5.5 x 8.5
  • Edition: 2021
  • Description:

   "Ang kuwento ay tungkol kay Olie, isang binatang makata sa makabagong panahon.

   Makagagawa siya ng pagkakamali sa katwiran na ito’y para naman sa ikabubuti. Magsisisi at papanig sa tama ngunit lalabas pa ring masama.

   Seryoso ang tema ng kuwento ngunit tiyak na may kiliti sa puso.

   Ang istorya ni Olie ay sumasalamin sa araw-araw na pinagdaraanan ng karamihan.

   Magbubunyag sa ilang kasalukuyang kalagayan ng lipunan at maghahatid ng mga pira-pirasong katotohanan."


  • Rehas is Real
  • by:  Pat Alon
  • Publisher: Central Book Supply, Inc.
  • ISBN: 978-621-02-1387-4
  • No. of Pages: 156
  • Size: 5.5 x 8.5
  • Edition: 2021

  •  
  •   

  Description:

  "Ang kuwento ay tungkol kay Olie, isang binatang makata sa makabagong panahon.

  Makagagawa siya ng pagkakamali sa katwiran na ito’y para naman sa ikabubuti. Magsisisi at papanig sa tama ngunit lalabas pa ring masama.

  Seryoso ang tema ng kuwento ngunit tiyak na may kiliti sa puso.

  Ang istorya ni Olie ay sumasalamin sa araw-araw na pinagdaraanan ng karamihan.

  Magbubunyag sa ilang kasalukuyang kalagayan ng lipunan at maghahatid ng mga pira-pirasong katotohanan."