• Rehas is Real
 • Pat Alon

  • Softbound (₱300.00)
       
  • Publisher: Central Book Supply, Inc.
  • ISBN: 978-621-02-1387-4
  • No. of Pages: 156
  • Size: 5.5 x 8.5
  • Edition: 2021
  Description:

  "Ang kuwento ay tungkol kay Olie, isang binatang makata sa makabagong panahon.

  Makagagawa siya ng pagkakamali sa katwiran na ito’y para naman sa ikabubuti. Magsisisi at papanig sa tama ngunit lalabas pa ring masama.

  Seryoso ang tema ng kuwento ngunit tiyak na may kiliti sa puso.

  Ang istorya ni Olie ay sumasalamin sa araw-araw na pinagdaraanan ng karamihan.

  Magbubunyag sa ilang kasalukuyang kalagayan ng lipunan at maghahatid ng mga pira-pirasong katotohanan."


  • Rehas is Real
  • by:  Pat Alon
   • ISBN
    978-621-02-1387-4
   •     
   • Page length
    156 pages
   •     
   • Dimension
    5.5 x 8.5 inches
   •     
   • Edition
    2021
   •     

  •  
  •   

  Description:


  "Ang kuwento ay tungkol kay Olie, isang binatang makata sa makabagong panahon.

  Makagagawa siya ng pagkakamali sa katwiran na ito’y para naman sa ikabubuti. Magsisisi at papanig sa tama ngunit lalabas pa ring masama.

  Seryoso ang tema ng kuwento ngunit tiyak na may kiliti sa puso.

  Ang istorya ni Olie ay sumasalamin sa araw-araw na pinagdaraanan ng karamihan.

  Magbubunyag sa ilang kasalukuyang kalagayan ng lipunan at maghahatid ng mga pira-pirasong katotohanan."