• Almanac ng ROTC-NSTP Bolyum 1
 • Vic S. Santos, Jr. (Koronel, Ret.)

  • Softbound (₱1000.00)
       
  • Publisher: Central Books Inc.,
  • ISBN: 978-971-691-494-8
  • No. of Pages: 584
  • Size: 6"x9"
  • Edition: 2007
  Description:

  Ang aklat na ito ay maituturing na isang katugunan sa pangangailangan ng komprehensibong reperensya para sa RA 9163 (NSTP), ang programang ROTC, CWTS at LTS. Tiyak na malaking tulong ito sa opisinang kinabibilangan ko sa gawaing pangkaunlaran ng Laang-Kawal ng Pilipinas. Ngunit higit sa lahat, ang aking pagsaludo sa may akda ng aklat na ito sa kanyang pagpupunyagi sa pagpapahayag na naaayon sa Laang-Kawal ng Pilipinas. As a product of ROTC, it is my desire to awaken the patriotism and love of country of our youth by encouraging them to join the invigorated ROTC program of which I am a proud graduate.


  • Almanac ng ROTC-NSTP Bolyum 1
  • by:  Vic S. Santos, Jr. (Koronel, Ret.)
   • ISBN
    978-971-691-494-8
   •     
   • Page length
    584 pages
   •     
   • Dimension
    6"x9" inches
   •     
   • Edition
    2007
   •     

  •  
  •   

  Description:


  Ang aklat na ito ay maituturing na isang katugunan sa pangangailangan ng komprehensibong reperensya para sa RA 9163 (NSTP), ang programang ROTC, CWTS at LTS. Tiyak na malaking tulong ito sa opisinang kinabibilangan ko sa gawaing pangkaunlaran ng Laang-Kawal ng Pilipinas. Ngunit higit sa lahat, ang aking pagsaludo sa may akda ng aklat na ito sa kanyang pagpupunyagi sa pagpapahayag na naaayon sa Laang-Kawal ng Pilipinas. As a product of ROTC, it is my desire to awaken the patriotism and love of country of our youth by encouraging them to join the invigorated ROTC program of which I am a proud graduate.