• Ang Ating Daigdig at ang Kanyang Kasaysayan
 • ₱1300.00
 • by:  Elpidio Fernandez Cruz

  • Softbound (₱1300.00)
   Printed Edition
       
  • ISBN: 978-971-94641-0-5
  • No. of Pages: 932
  • Size: 6"X9"
  • Edition: 2006 Edition
  • Description:

   Napakaraming aklat ang nasulat na sa iba't-ibang wika tungkol sa kasaysayan ng daigdig. Maraming Magagaling na mananalaysay ang gumamit ng mga iba't-ibang paraan o estilo ng pagsasalaysay, sa layuning higit na matawag ng pansin at maunawaan ng mga mambabasa ang mga kaalamang nais nilang paratingin.

   Halimbawa sa mga tula o inawit na salaysay o katha na kinagiliwan ng mga mambabasa ay ang Florante at Laura ni Francisco Baltazar Balagtas ang mga Awit ni Haring David at ang mga salmo sa banal na Bibliya, ang kasaysayan ng Digmaang Peleponnesian ni Thucydides, The Charge of the Light Brigade ni Lord Alfred Tennyson, ang Rig-Veda, and Ramayana at Mahabarata sa Kasaysayan ng Indya at ang mga hula sa pamamagitan ng mga "quatrains" ni Nostradamus.


  • Ang Ating Daigdig at ang Kanyang Kasaysayan
  • by:  Elpidio Fernandez Cruz
  • ISBN: 978-971-94641-0-5
  • No. of Pages: 932
  • Size: 6"X9"
  • Edition: 2006 Edition

  •   

  Description:

  Napakaraming aklat ang nasulat na sa iba't-ibang wika tungkol sa kasaysayan ng daigdig. Maraming Magagaling na mananalaysay ang gumamit ng mga iba't-ibang paraan o estilo ng pagsasalaysay, sa layuning higit na matawag ng pansin at maunawaan ng mga mambabasa ang mga kaalamang nais nilang paratingin.

  Halimbawa sa mga tula o inawit na salaysay o katha na kinagiliwan ng mga mambabasa ay ang Florante at Laura ni Francisco Baltazar Balagtas ang mga Awit ni Haring David at ang mga salmo sa banal na Bibliya, ang kasaysayan ng Digmaang Peleponnesian ni Thucydides, The Charge of the Light Brigade ni Lord Alfred Tennyson, ang Rig-Veda, and Ramayana at Mahabarata sa Kasaysayan ng Indya at ang mga hula sa pamamagitan ng mga "quatrains" ni Nostradamus.