Availability: In Stock

Pitt: Paupahang Báhay nobela

SKU: YPITTPB19N

200.00

Pitt: Paupahang Báhay nobela—pangatlo sa dalawang munting akdâ na inilimbag sa tulong ng Centralbooks. Ang dalawang nauna ay tingurian na tulang de bulsa o pocket poem (TBPP). Bukod sa kauna-unahang pagkakataong maglilimbag ng isang nobela sa bersiyong kathang de bulsa o pocket fiction (KBPF), bubuklatin ang aklát na ito sa paraang pagmumulat at paglalantad ng kasalukuyang kalagayan ng Inang Kalikasan, kabundukan, kagubatan, kaharian ng halaman o plant kingdom.

Description

“Madarama sa panulaan ni Francis G. Delgado—Adíng Kiko—ang rubdob, lalim, at kawagasan ng kanyang pagpapahalaga sa mga nilalang, mga hayop, at kalikasan—sa paraang dinamiko, mapanghas na estetika o rendisyon, at himig pasiste, pahagkis, mapanglaw, malambing, maluwalhati—ilang palatandaang nagpapahiwatig at kaayon ng kanyang espiritwal at makamasang búhay. Sa gayon, bilang alagad ng sining na ang pamamaraan at nilalaman ay hindi napaghihiwalay, natutugunan ni Ading Kiko ang maselang diktum na “Ang makata at tula ay dapat magkatugma.”

— Rogelio G. Mangahas

“Naghahanap ang kabataang naninilo ng talinghaga na maiitindig sa landas ng kasalukuyang panahon ang kanyang pagsisikap at pagtatangka. Isang panahong nangingibabaw ang social media o talastasang panlipunan. Mapangahas si Adíng na manalig sa pagpapalimbag ng aklát ng kanyang pagsisikap na maihugis sa imahen at haraya ang kanyang paninindigan. Salubungin natin ang kanyang kagila-gilalas na pagtatangka upang hanapin ang kanyang musa.

Ang landas ng panulaan sa kasalukuyan ay masalimuot. Tulad ng hiwaga at pang-akit ng awit ng Ibong Adarna. Nagpatak ng katas ng dayap sa sugat si Adíng upang hindi makatulog, sa kanyang panahon.” – Teo T. Antonio

“Poligrapiko ang panulat ni Francis G. Delgado, palagtas at palagublob ang katalogo ng karanasan. Banaag sa pagiging bagong dugo niya ang punyaging dulutan ng kaukulang laman ang anatomiya ng gunita, upang tiyaking higit na matatas ang talinghaga ng eksistensiya.” – Lamberto E. Antonio

Bio Note

MAKATANG NOBELISTA si Adíng Kiko o Francis Gallano Delgado sa tunay na búhay. Unang edukasyon niya sa San Sebastian College – Recoletos de Manila at Univeristy of Manila. Nang lumaon ay kumuha siya ng kurso sa batas at naging editorial staff sa isang law journal. Siya din ay naging honorary member ng lingguhang pahayagang pangkampus na Dawn, napiling makasama sa AILAP Writing Lab at nakapagtapos sa palihan ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA), at rehistrado bilang awtor/manunulat ng National Book Development Board (NBDB). Lumabas ang kaniyang mangá akdâ sa Dawn, Dimension, MaMag malayang magasin, Dawn Poets Society, Ovo | Zen, Philippines Graphic at Ani ng Cultural Center of the Philippines Intertextual Division. Ang kaniyang mangá akdâ sa Filipino ay ginagamitan niya ng mangá sagisag-panulat. Siya ay isa sa mangá alagad ng panitikang Filipino—tagapagturo, patnugot, mangangatha. Nag-aral siya ng kursong Malikhaing Pagsusulat sa Ateneo at ng kursong Creative Writing sa La Salle.

Abstrak (Abstract)

Pitt: Paupahang Báhay nobela—pangatlo sa dalawang munting akdâ na inilimbag sa tulong ng Centralbooks. Ang dalawang nauna ay tingurian na tulang de bulsa o pocket poem (TBPP). Bukod sa kauna-unahang pagkakataong maglilimbag ng isang nobela sa bersiyong kathang de bulsa o pocket fiction (KBPF), bubuklatin ang aklát na ito sa paraang pagmumulat at paglalantad ng kasalukuyang kalagayan ng Inang Kalikasan, kabundukan, kagubatan, kaharian ng halaman o plant kingdom.

Additional information

Format

Paperback

Page length

100 pages

Edition

2019